İlkyardım sertifikası eğitimi kurs merkezi

ADANA İLK YARDIM SERTİFİKASI EĞİTİMİ
ÖN BAŞVURU FORMU

Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlk Yardım Eğitimi ve İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi programlarımıza hoş geldiniz. Bu ön başvuru formu, hayat kurtaran becerileri öğrenmek ve bu bilgileri başkalarına aktaracak eğitmenler yetiştirmek üzere düzenlenmiş iki farklı eğitim programımıza başvurmak için ilk adımdır. Lütfen formu doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

  Genel Özellikler

  • İlkokul mezunu olan herkes bu eğitime katılabilir.
  • Eğitim süresi 2 gün / 16 saattir.
  • Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
  • Şirketler için eğitimler şirket bünyesinde veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

  Eğitimin Kapsamı

  • Genel ilk yardım bilgileri
  • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  • Temel yaşam desteği
  • Kanamalarda ilk yardım
  • Yaralanmalarda ilk yardım
  • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  • Zehirlenmelerde ilk yardım
  • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
  • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  • Boğulmalarda ilk yardım
  • Hasta / yaralı taşıma teknikleri
  0 (322) 458 8060

  Genel Özellikler

  • Yalnızca bakanlıkça belirlenen meslek grupları bu eğitimi alabilir.
  • Eğitim süresi 5 gün / 40 saattir.
  • Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
  • Şirketler için eğitimler şirket bünyesinde veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

  Eğitimin Kapsamı

  • Genel ilk yardım bilgileri
  • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  • Temel yaşam desteği
  • Kanamalarda ilk yardım
  • Yaralanmalarda ilk yardım
  • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  • Zehirlenmelerde ilk yardım
  • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
  • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  • Boğulmalarda ilk yardım
  • Hasta / yaralı taşıma teknikleri
  • İletişim becerisi
  • Klinik eğitime yaklaşım
  • Olumlu eğitim atmosferi yaratma
  • Görsel işitsel araçları hazırlama ve kullanım
  • İnteraktif eğitim teknikleri kullanma
  • Yeterliliğe dayalı eğitimde yetiştiricilik
  • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma
  0 (322) 458 8060

  Genel Özellikler

  • Daha önce Temel İlk Yardım Eğitimi alanlar alabilir.
  • Eğitim süresi 1 gün / 8 saattir.
  • Bireysel katılımlı eğitimler haftanın her günü eğitim merkezimizde yapılmaktadır.
  • Şirketler için eğitimler şirket bünyesinde veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

  Eğitimin Kapsamı

  • Genel ilk yardım bilgileri
  • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  • Temel yaşam desteği
  • Kanamalarda ilk yardım
  • Yaralanmalarda ilk yardım
  • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  • Zehirlenmelerde ilk yardım
  • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
  • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  • Boğulmalarda ilk yardım
  • Hasta / yaralı taşıma teknikleri
  0 (322) 458 8060

  İş Güvenliği Kursu

  İşyerlerinde, günlük yaşamda ve acil durumlarla karşılaşıldığında sağlık ve güvenlik bilgisi hayati bir öneme sahiptir. İşte bu noktada, İlk Yardım Eğitimi Kursu devreye girer. A Sınıfı İSG Kursu, B Sınıfı İSG Kursu, C Sınıfı İSG Kursu, İş Güvenliği Kursu, İşyeri Hemşireliği Kursu ve İşyeri Hekimliği Kursu gibi eğitim programları ile birlikte, İlk Yardım Eğitimi Kursu, olası kazalara hızlı ve etkili müdahalede bulunabilme yeteneğini artırmayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma amacını taşıyan kapsamlı bir disiplindir. İş yerlerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek, sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve işçilerin güvenliğini en üst düzeyde tutmak için iş güvenliği kursları önemli bir rol oynamaktadır.

  A Sınıfı İSG Kursu: İSG Liderliği ve Profesyonellik

  İlk Yardım Eğitimi Kursu, A Sınıfı İş Güvenliği Kursu ile birleştiğinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda liderlik yapmak isteyen profesyoneller için ideal bir eğitim sunar. Bu kurs, iş yerlerindeki potansiyel tehlikeleri değerlendirme, güvenlik stratejileri oluşturma ve acil durumlarda etkili müdahale yeteneklerini geliştirme konularında derin bir bilgi sağlamayı hedefler. A sınıfı İSG kursunu tamamlayan uzmanlar, iş yerlerindeki güvenlik standartlarını en üst düzeye çıkarabilir ve çalışanları güvenli bir ortamda çalışmaya teşvik etmek adına etkili stratejiler geliştirebilirler. İş sağlığı ve güvenliği, her işyerinde öncelikli bir konudur ve bu alanda uzmanlık sahibi olmak, çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını önlemek ve iş yerinde güvenli bir ortam sağlamak için önemlidir. A Sınıfı İSG Kursu, bu alanda bir adım öne çıkmanızı sağlayarak iş güvenliği yolculuğunuzun başlangıcını oluşturur.

  B Sınıfı İSG Kursu: Temel Bilgiler ve Uygulamalar

  İlk Yardım Eğitimi Kursu, B Sınıfı İş Güvenliği Kursu ile bir araya geldiğinde, işyerlerinde temel güvenlik prensiplerini anlamak ve uygulamak isteyenlere odaklanır. Bu kurs, İş Güvenliği Kursu benimsetme, temel risk analizi yapma ve iş sağlığı konularında bilinçlenmeyi amaçlayarak katılımcılara pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Katılımcılar, B sınıfı İSG kursunu tamamlayarak iş yerlerindeki güvenlik uygulamalarını geliştirebilir ve çalışanları güvenli bir ortamda çalışma konusunda bilinçlendirebilirler. B Sınıfı İSG Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında daha derinlemesine bilgi almak ve bu alanda liderlik etme becerilerini kazanmak isteyen profesyonellere yöneliktir. İSG alanındaki güncel bilgileri içerir ve katılımcılara iş yerlerinde etkili bir güvenlik kültürü oluşturma konusunda rehberlik eder.

  C Sınıfı İSG Kursu: Genel Bilgiler ve Farkındalık

  İlk Yardım Eğitimi Kursu’nun C Sınıfı İş Güvenliği Kursu ile birleştiğinde, iş güvenliği konusunda temel bilgilere sahip olmak isteyen herkes için uygun bir seçenek ortaya çıkar. Bu kurs, genel güvenlik kuralları, iş kazalarının önlenmesi ve temel ilk yardım konularında katılımcılara genel bir bakış sunmayı amaçlar. C sınıfı İSG kursu, farklı sektörlerden profesyonellere hitap eden geniş bir kapsama sahiptir ve iş yerlerinde güvenlik kültürünü oluşturmak isteyen herkes için temel bir eğitim sunar.C Sınıfı İSG Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel bilgileri edinmek ve iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel yetkinlikleri geliştirmeyi hedefler ve işyerlerindeki riskleri en aza indirme stratejilerini öğretir.

  İşyeri Hemşireliği Kursu: Sağlıklı Çalışanlar, Güvenli İşyerleri

  İlk Yardım Eğitimi Kursu, işyerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla İşyeri Hemşireliği Kursu ile sağlık alanında uzmanlaşmayı teşvik eder. Bu kurs, iş yerlerinde sağlık sorunlarını tespit etme, önleme ve müdahale etme konularında hemşirelere özel bir eğitim sunar. İşyeri hemşireliği kursunu tamamlayan profesyoneller, iş yerlerindeki sağlık standartlarını belirleme ve çalışanları sağlıklı bir şekilde destekleme konusunda uzmanlaşabilirler. İşyeri Hemşireliği Kursu, hemşirelere iş yerlerindeki özel ihtiyaçlara uyum sağlama ve sağlık hizmetlerini etkili bir şekilde yönetme becerilerini kazandırır. İş yerlerindeki çalışanların sağlığını koruma ve iş yerlerinde sağlık standartlarını sağlama konusunda hemşirelere rehberlik eden bu kurs, işyeri sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlık kazanmak isteyen sağlık profesyonellerine hitap eder.

  İşyeri Hekimliği Kursu: Sağlık ve Güvenlikte Uzmanlık

  İlk Yardım Eğitimi Kursu, İşyeri Hekimliği Kursu ile birleştiğinde, işyerlerinde sağlık alanında uzmanlaşmak isteyen hekimlere kapsamlı bir eğitim sunar. Bu kurs, işyerlerinde sağlık hizmetlerini planlama, yürütme ve değerlendirme konularında derin bir eğitim sağlar. İşyeri hekimleri, bu programı tamamlayarak iş yerlerinde sağlık sorunlarına etkili bir şekilde müdahale etme yeteneklerini geliştirirler. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda en güncel bilgileri edinerek iş yerlerini güvenli ve sağlıklı bir hale getirme konusunda liderlik edebilirler. İşyeri Hekimliği Kursu, sağlık profesyonellerine iş yerlerindeki sağlık sorunlarını yönetme ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını etkili bir şekilde uygulama konusunda uzmanlık kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim programıdır. İşyeri hekimleri, iş yerlerinde çalışanların sağlığını koruma, hastalıkları önleme ve acil durum müdahaleleri gerçekleştirme konularında önemli bir rol oynarlar.

  Sonuç Olarak

  İlk Yardım Eğitimi Kursu, iş dünyasına sağlık ve güvenlik konusunda bilinçli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir kurumdur. A, B ve C sınıfı İSG kursları, İş Güvenliği Kursu işyerlerinde güvenlik standartlarını yükseltmek ve çalışanları daha bilinçli hale getirmek isteyen herkes için önemli bir kaynaktır. İşyeri hemşireliği ve işyeri hekimliği kursları ise sağlık alanında uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir. İlk Yardım Eğitimi Kursu ile hayat kurtaran bilgileri öğrenin ve çevrenizdeki kişilere yardımcı olun.